Dorwest Hallonblads tabletter / Rasberry Leaf Tablets

Dorwest Hallonblads tabletter / Rasberry Leaf Tablets

179 kr589 kr

Ett populärt födelsehjälpmedel bland uppfödare, användningen av hallonblad under graviditet är dokumenterad så långt tillbaka som på 600-talet och rekommenderas fortfarande av hälso- och veterinärpersonal idag. När det används under dräktigheten, hjälper hallonblad att tona och bibehålla styrkan i livmoderns muskler som förberedelse för födseln. Det är också känt för sina hormonbalanserande egenskaper, så våra tabletter är ochså användbara för att stödja tikar som upplever skendräktighet..

Ett populärt födelsehjälpmedel bland uppfödare, användningen av hallonblad under graviditet är dokumenterad så långt tillbaka som på 600-talet och rekommenderas fortfarande av hälso- och veterinärpersonal idag. När det används under dräktigheten, hjälper hallonblad att tona och bibehålla styrkan i livmoderns muskler som förberedelse för födseln. Det är också känt för sina hormonbalanserande egenskaper, så våra tabletter är ochså användbara för att stödja tikar som upplever skendräktighet..

För att förbereda din tik för valpning rekommenderar vi att du börjar använda våra hallonbladstabletter tre veckor efter parningen och fortsätter till en vecka efter valpningen. För att hjälpa till att stödja tikar som upplever skendräktig , använd från första tecknet på att hon kommer i löp och fortsätt i 12 veckor (vilket är då hon skulle ha fått valp om hon hade blivit parad). Se till att du fortsätter på detta sätt för varje löp, såvida hon inte paras. Även om vi rekommenderar att du använder hallonbladstabletter från den första dagen av din hunds löp, kan de fortfarande vara användbara om din tik redan visar tecken på en skendräktighet. Fragarine – tonar livmodern Järn – viktigt för normala röda blodkroppar Tanniner – hjälper normal koagulering och toner och upprätthåller styrkan i reproduktionsorganen Vitaminer A, C, B, E, kalcium och magnesium

– alla viktiga för graviditeten, magnesium hjälper särskilt till att upprätthålla styrkan i livmodermusklerna. Vitamin B hjälper till att reglera hormoner. Ingredienser: Aktiva ingredienser: Hallonblad 450mg* (motsvarande från extrakt) Administrering: Under dräktighet: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt dagligen från tredje dräktighetsveckan till en vecka efter valpning.. För stöd under skendräktighet 2 tabletter per 10 kg kroppsvikt dagligen från början av löpet i 12 veckor.Kan användas under graviditet?: Ja,Kan användas under diegivning?: Ja Interaktioner: Kan ges tillsammans med annan medicin. Produktens efterbehandling: filmbelagd Passar rån:Från 8 veckor

Ingredients: Active ingredients: Raspberry leaf 450mg* (Equivalent from extract)

Administration: During pregnancy: 1 tablet per 10kgs bodyweight daily from third week of gestation until one week after whelping or kittening. For support during phantom pregnancy: 2 tablets per 10kgs bodyweight daily from the start of the season for 12 weeks.

Can be used during pregnancy?: Yes

Can be used during lactation?: Yes

Interactions: Can be given in conjunction with other medication

Product Finishing: Film Coated

Suitable from: From 8 weeks

Always read the label

Natural support for your bitch or queen, whether pregnant or not

A popular birth-aid with breeders, the use of raspberry leaf in pregnancy is documented as far back as the 6th century and is still recommended by health and veterinary professionals today. When used in pregnancy, raspberry leaf helps to tone and maintain the strength of the muscles of the uterus in preparation for birth. It is also known for its hormone balancing properties, and so our tablets are helpful for supporting bitches who experience phantom pregnancies.

How to use Raspberry Leaf Tablets

To help prepare your bitch for whelping, we recommend to start using our Raspberry Leaf Tablets three weeks after mating and continue until one week after whelping.

To help support bitches who experience phantom pregnancies, use from the first sign of her coming into season and continue for 12 weeks (which is when she would have whelped had she been mated). Ensure you continue in this way for every season, unless she is mated. While we recommend using Raspberry Leaf Tablets from the first day of your dog’s season, they can still be useful if your bitch is already showing signs of a phantom pregnancy.

How does raspberry leaf work?

Our Raspberry Leaf Tablets use high quality raspberry leaf extract, packed full of natural compounds to help prepare your bitch for whelping, and support those who experience phantom pregnancies.

Raspberry leaf contains:

  • Fragarine – tones the uterus
  • Iron – important for normal red blood cells
  • Tannins – helps normal clotting and tones and maintains strength of the reproductive organs
  • Vitamins A, C, B, E, calcium and magnesium – all important for pregnancy, magnesium particularly helps to maintain strength of the uterine muscles. Vitamin B helps to regulate hormones

What is a pseudo- or phantom pregnancy?

False, pseudo or phantom pregnancies can affect un-neutered bitches due to individual response to normal hormonal changes associated with her season. They usually start after the first or second season and unfortunately, if your dog has a tendency to these, she`s likely to suffer season after season with symptoms of increasing severity. These symptoms range from mild unsettled behaviour to more extreme nesting habits such as carrying toys, looking for pups and depression. Physical changes can also occur, including a change in body shape, enlarged teats and even milk production.

Our Raspberry Leaf Tablets can help your dog cope better with hormonal changes by helping maintain normal balance.

 

Antal

100 tabletter, 200 tabletter, 500 tabletter

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Dorwest Hallonblads tabletter / Rasberry Leaf Tablets”

Du kanske också gillar …