Maxiguard Oral Cleansing Gel / rengörande tandgel

Maxiguard Oral Cleansing Gel / rengörande tandgel

279 kr

Internationellt patenterad neutraliserande zink. Säker och effektiv för alla djurarter inklusive små pälsdjur och exotiska djur.  Neutraliserat zink är en patenterad kombination av utvalda aminosyror och zink.
Taurin och zinkglukonat bildar en komplex bindning som hämmar utfällningen av zink i det neutrala pH-området (6,8 – 7,2) och hydrogelen tillför mukoadhesion. I detta smala pH-område ger ett oralt zinkpreparat ökad biotillgänglighet. Med ökad biotillgänglighet tränger zinken lätt igenom plack och oxiderar anaeroba bakterier.

 

Internationellt patenterad neutraliserande zink. Säker och effektiv för alla djurarter inklusive små pälsdjur och exotiska djur. . Neutraliserat zink är en patenterad kombination av utvalda aminosyror och zink.
Taurin och zinkglukonat bildar en komplex bindning som hämmar utfällningen av zink i det neutrala pH-området (6,8 – 7,2) och hydrogelen tillför mukoadhesion. I detta smala pH-område ger ett oralt zinkpreparat ökad biotillgänglighet. Med ökad biotillgänglighet tränger zinken lätt igenom plack och oxiderar anaeroba bakterier. Säkert att använda även för nyfödda

Den accepteras utmärkt av husdjur och hjälper till att stimulera epitelregenerering. Det är bra för att läka rött tandkött hos alla husdjur såväl som för enstaka sår. MAXIGUARD® accepteras även för av de mest utmanande fall som katter och små hundar.
Kan även användas som ett naturligt komplement till antibiotikabehandling.

Neutraliserad zink (pH) – Ökar biotillgängligheten.
Upprätthåller munhälsa.
Innehåller taurin – Neutraliserar stötande lukter från munnen.
Klorhexidinfri – Säker för långvarig användning och missfärgar inte tänderna.
Smakfri.
Rengör och fräschar upp med eller utan borstning.
MAXIGUARD® Oral Cleansing Gel är extremt ekonomisk och ger minst två månaders behandling (baserat på 1-2 droppar per
applicering dagligen).

Bruksanvisning
Dispensera den angivna mängden droppar i ärtstorlek direkt från flaskan med hjälp av applikatorspetsen eller använd en svabbservett. Dropparna ska appliceras på utsidan av de bakre övre molarerna på båda sidor av munnen. Munnens naturliga rengöringsverkan kommer att distribuera gelen. Att inte behöva borsta betyder att MAXIGUARD® Oral Cleansing Gel  är idealisk för att öka acceptansen hos husdjuren.
Produkterna är säkra för långvarig användning och hjälper till att kontrollera gingivit, plack och halitos. Båda produkterna är fria från klorhexidin så det förekommer ingen missfärgning av tänderna.

Applicera dagligen. Se tabellen nedan och gnugga eller pressa ut rätt mängd på tandköttet på varje sida av munnen ovanför ditt husdjurs övre tänder. Du kan göra detta direkt från flaskan. Även om det inte är nödvändigt rekommenderar vi borstning eftersom detta ger bättre resultat. Om du väljer att borsta, vänta 30 sekunder tills gelén sprids runt i munnen innan du borstar.

Applicera följande mängd droppar i ärtstorlek efter vikt:
Valpar/Kattungar mindre än 3 kg – ½
Små hundar/katter över 3 kg – 1
Husdjur över 4 kg – 1 – 3 droppar
Husdjur över 9 kg – 3 – 4 droppar
Husdjur över 15 kg – 4 – 6 droppar
Husdjur över 45 kg – 6 – 8 droppar

Internationally patented neutralised zinc. Safe and effective for all animal species including small furries and exotics. Safe for neonates.MAXIGUARD®Oral Cleansing Gel is the first home dental care product for dogs, cats and exotics offering neutralised zinc (ph7) in hydrogel form. Neutralized zinc is a patented combination of select amino acids and zinc. Taurine and zinc gluconate form a complex bond that inhibits the precipitation of zinc in the neutral pH (6.8 – 7.2) range and the hydrogel adds mucoadhesion. In this narrow pH range an oral zinc preparation delivers increased bioavailability. With increased bioavailability, the zinc readily permeates plaque and oxidises anaerobic bacteria.

It has excellent pet acceptance and will help stimulate epithelial regeneration. It is fine for healing red gums in all pets as well as the occasional ulcer.The formulation is acceptable to even the most challenging cases such as cats and small dogs.
Can also be used as a natural adjunct to antibiotic treatment.

 • Neutralised zinc (pH) formulation – Increases bioavailability.
 • Use in challenging pet acceptance cases – Better owner and pet compliance.
 • Pre and post-prophy for all pets – Maintains oral health.
 • Contains taurine – Neutralises offensive mouth odours.
 • Chlorhexidine free – Safe for long-term use and will not discolour teeth.
 • Taste free formulation – Better pet compliance.
 • Cleanses and freshens with or without brushing – More convenient.
 • MAXIGUARD® Oral Cleansing Gel is extremely economical, providing at least two months treatment (based on 1-2 drops per application daily).Direction for use
  Dispense the specified amount in pea sized drops directly from the bottle using the applicator tip or use a swab. The drops should be applied to the outside back upper molarson both sides of the mouth. The mouth’s natural cleansing action will distribute the gel to its remotest areas. Having no need to brush means MAXIGUARD® Oral Cleansing Gel and MAXIGUARD® Oral Cleansing Gel + Vitamin C are ideal for increasing pet acceptance.We do not wish to deter owners from brushing as any extra mechanical action will aid better results, therefore, if the pet owner prefers to brush, apply as above but wait 30 seconds before doing so as this allows the gel to migrate around the mouth.The products are safe for long-term use and helps control gingivitis, plaque and halitosis. Both products are chlorhexidine free so there is no discolouration of teeth.Administration
  Apply daily. Refer to the table below and rub or squeeze the correct amount onto the gums each side of the mouth above your pet’s upper teeth. You can do this directly from the bottle. Although it’s not required we do recommend brushing as this will give better results. If you do choose to brush then wait 30 seconds for the gel to migrate around the mouth before doing so.

 • Apply the following amount of pea-sized drops according to weight:

  • Puppies/Kittens less than 3kg – ½
  • Toy Dogs/Cats more than 3kg – 1
  • Pets more than 4kg – 1 – 3
  • Pets more than 9kg – 3 – 4
  • Pets more than 15kg – 4 – 6
  • Pets more than 45kg – 6 – 8

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Maxiguard Oral Cleansing Gel / rengörande tandgel”

Du kanske också gillar …