Maxiguard Oral Cleansing Wipes

Maxiguard Oral Cleansing Wipes

259 kr

100 våtservetter. Säker och effektiv för alla djurarter inklusive små pälsdjur och exotiska djur. Säker för nyfödda.

100 wipes. Safe and effective for all animal species including Small furries and Exotics. Safe for neonates.

MAXIGUARD® Oral Cleansing Wipes?

MAXIGUARD® Oral Cleansing Wipes är idealiska för att kontrollera halitosis och minska avsättningen av plack på husdjur som kanske inte lätt accepterar en tandborste, eller för husdjursägare som har kämpat med konsekvent applicering av en oral hälsovårdsprodukt.

De är idealiska för att bibehålla munhälsa och för att förlänga tiden mellan professionella rengöringar. Deras strukturerade yta hjälper till att ta bort plack men inte så grov att den skadar tandköttsvävnaden.

Servetterna är en effektiv allt-i-ett munvårdsprodukt och applikator för husdjur. Rengöring av munhålan hos husdjur är snabbare och enklare eftersom våtservetterna redan är infunderade med vår unika zinkformulering.

Denna smakfria förening neutraliserar stötande munlukter, hjälper till att minska avsättningen av plack och hjälper till att behandla gingival inflammation. Torkdukarna är strukturerade för att hjälpa till vid mekaniskt avlägsnande av plack, men inte så grova att de skadar tandköttsvävnaden. Servetter är säkra och effektiva för alla djurarter inklusive små pälsdjur och exotiska djur. Säker för nyfödda.

Funktioner:

 • Snabb och enkel avtorkning – Ökad efterlevnad av djurägare.
 • Neutraliserad zinkformulering – löser offensiva munlukter.
 • Oral produkt & applikator – allt-i-ett – hjälper till att ta bort plack.
 • 100 texturerade våtservetter per behållare – Upp till 100 dagars effektiv munvård.
 • Smakfri – Ökat acceptans för husdjur.
 • Lufttät behållare – Bibehåller fräscha våtservetter.

Hur man applicerar

 • Linda torkduken runt pekfingret för att bilda en borste
 • För in torkduken under det övre tandköttet och torka från framtänderna till de bakre kindtänderna
 • Upprepa på båda sidor på både övre och nedre tandraden

maxiguard

MAXIGUARD® Oral Cleansing Wipes?

MAXIGUARD® Oral Cleansing Wipes are ideal for controlling halitosis and reducing the deposition of plaque on pets that may not readily accept a toothbrush, or for pet owners that have struggled with consistent application of an oral healthcare product.

They are ideal for maintaining oral health and for extending the time between professional cleans. Their textured surface assists in the removal of plaque but not so rough to cause damage to the gum tissue.

The wipes are an effective all-in-one pet oral care product and applicator. Cleansing the oral cavity of pets is faster and easier as the wipes are already infused with our unique zinc formulation.

This taste-free compound neutralises offensive mouth odours, helps reduce the deposition of plaque, and aids in treating gingival inflammation. The wipes are textured to assist in the mechanical removal of plaque, but not so rough as to cause damage to the gum tissue. The wipes are safe and effective for all animal species including small furries and exotics.

Safe and effective for all animal species including Small furries and Exotics.      Safe for neonates.

Features:

 • Quick and Easy Wipe Application – Increased Pet Owner Compliance.
 • Neutralised Zinc Formulation – Resolves offensive Mouth Odours.
 • Oral Product & Applicator – All-in-One – Helps Remove Plaque.
 • 100 Textured Wipes per Container – Up to 100 Days of Effective Oral Care.
 • Taste-Free – Increased Pet Acceptance.
 • Airtight container – Maintains freshness of wipes.

How to applymaxiguard

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Maxiguard Oral Cleansing Wipes”

Du kanske också gillar …