Norm-Prozorb förebyggande och stoppande vid diarré

Norm-Prozorb förebyggande och stoppande vid diarré

289 kr899 kr

Norm-Prozorb™ från Millpledge Veterninary Uk hjälper snabbt att återställa vid akut diarré och matsmältnings problem.  Kan ochså användas till valpar från 2. levnadsdygnet,  En unik pasta som ochså innehåller näringstillskott, pre och pro biotika och stoppande kol mm.  En räddare som alltid är bra att ha hemma. Förebyggande och vid akuta problem.

 

 

Norm-Prozorb en räddare vid tillfällig diarré till hund, katt och smådjur  Kan ges till vuxen, valpar och kattung från 2. levnadsdygnet.

Beskrivning:
En tarmbalsam för att hjälpa till att hantera störningar i matsmältningskanalen hos hundar, katter och andra smådjur. Unik Montmorillonit, träkol och probiotisk kultur.
NORM-PROZORB™

1 – ml per 4 kg kroppsvikt (1 graderingsmärke på sprutkolven) två gånger dagligen, morgon och kväll i minst 2 dagar.  Vid svår diarré kan dosen dubblas.   Dosering till små valpar/kattungar.  0,5ml/1ml 2 g pr dag.   Använd inte sprutan direkt till dom små.  Men lägg inn lite i taget med ett finger och fördela dosen i flera givningar.  så du ser att inte ligger kvar i svelg/munn för du gir mera.  Oppbevaras bäst i 15-22 grader,  inte i kylskåpet.  När öppnad håller den 3 månader till och heller inte då i kylskåpet.

Känner du dig osäker på dos eller annat när du skal ge dom små.  Ta kontakt 070 220 41 80 v/Linda
Se gärna bild längre ner hur man ger  tex. PuppyStim och gör på samma sett till dom minsta när du ger Norm-Prozorb

Absorptiv:
Träkol & Montmorillonit en naturligt förekommande tri-lamellär smektitlera
överlägsen täckning och absorberande egenskaper. (jämför med Kaolin) Binder toxiner.
Probiotika:
Cylactin® Enterococcus faecium 10 miljarder CFU/g för att återkolonisera tarmen, dämpa
tillväxt av potentiella patogena bakterier, återvändande nyttiga bakterier.
Elektrolyter:
En balanserad blandning som kompenserar för förluster som uppstår vid tarmstörningar,
hjälper till att återställa normalt vätskeintag.
Energi:
FOS, Dextros och Sorbitol en mångfacetterad källa till omedelbart tillgänglig energi för
djuret och gör att den kompletterade tarmfloran kan frodas. Finns i en 15ml spruta.

Montmorillonit är ett naturligt förekommande tri-lamellärt smektitlerpulver med överlägsen täckning och absorberande egenskaper jämfört med traditionell kaolin, som tillsammans med växtavledd pulverformigt kol fungerar som ett skyddande medel, täcker insidan av tarmkanalen och absorberar irriterande ämnen och gifter.

Tillsatsen av elektrolyter (natriumklorid & proprionat med kalium- och magnesiumklorider) kompenserar delvis för elektrolytförluster och stödjer på så sätt den normala vätskebalansen under de förluster som uppstår vid tarmstörningar. Dextros och sorbitol tillhandahåller olika omedelbara energikällor för att minimera underskott hos djur som inte äter under matsmältningsbesvär.

Probiotikan är en mjölksyrabakteriekultur av levande stammar av Enterococcus Faecium DSM 10663/NCIMB 10415, i en koncentration av 100 x 1 000 000 CFU-organismer per g. för att återkolonisera tarmen och undertrycka tillväxten av potentiella patogena bakterier.
Johannesbrödmjöl och guargummi är naturliga vegetabiliska förtjockningsmedel som ger en mekanisk effekt som minskar tarmens transittid vid matsmältningsbesvär.

  • Protein 0.8%
  • Fett 0.1%
  • Fukt 21.9%
  • Cellulosa 0.8%
  • Aska 49.9%

Innehåll per g/15ml:
Probiotisk Cylactin (R) E 1705 Levande kultur av mjölksyrabakterier Enterococcus Faecium DSM 10663/NCIMB 10415.

HUR GE  små valpar och kattungar Norm-Prozorb säkert. 
valpboost - puppystim - puppyboost

 

Norm-Prozorb
A gut conditioner to assist in the management of digestive tract upsets in dogs, cats and other small animals. Unique Montmorillonite, Charcoal and Probiotic culture.

NORM-PROZORB™ provides:

Absorptive:
Charcoal & Montmorillonite a naturally occurring tri-lamellar smectite clay providing
superior coverage and absorptive properties. (compare to Kaolin) Binds toxins.
Probiotic:

Cylactin® Enterococcus faecium 10 Billion CFU/g to recolonize the gut, suppressing
growth of potential pathogenic bacteria, returning beneficial bacteria.
Electrolytes:

A balanced blend compensating for the for losses that occur during gut disturbances,
helps return normal fluid intake.
Energy:

FOS, Dextrose and Sorbitol a multifaceted source of immediately available energy for
the animal and enables the supplemented gut flora to thrive.

Available in a 15ml dial syringe.

Montmorillonite is a naturally occurring tri-lamellar smectite clay powder with superior coverage and absorptive properties to that of traditional Kaolin, which together with plant-derived powdered charcoal acts as a protectant, coating the inside of the intestinal tract and absorbing irritant agents and toxins.

The addition of electrolytes (sodium chloride & proprionate with potassium & magnesium chlorides) partly compensates for electrolyte loss, and so supports the normal fluid balance during the losses that occur with gut disturbances. Dextrose and sorbitol provide different immediate energy sources to minimise deficits in animals that are not eating during digestive tract upsets.

The Probiotic is a lactic acid bacterial culture of live strains of Enterococcus Faecium DSM 10663/NCIMB 10415, at a concentration of 100 x 1,000,000 CFU organisms per g. in order to recolonise the gut and suppressing the growth of potential pathogenic bacteria.

Carob Flour and Guar Gum are natural vegetable-derived thickening agents providing a mechanical effect so reducing intestinal transit time during alimentary tract upsets.

antall paket

1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Norm-Prozorb förebyggande och stoppande vid diarré”

Du kanske också gillar …