Topazin Pet Gel från Millpledge UK, 60ml sårbehandling till hund, katt, kanin, reptiler

Topazin Pet Gel från Millpledge UK, 60ml sårbehandling till hund, katt, kanin, reptiler

299 kr

Topazin Pet är en naturlig och säker hudvårdsgel – lämplig för alla husdjur, hund, katt, kanin, reptiler
Behandling vid hotspots, sår i tassar, insektsbett mm.
Denna närande gel är idealisk för att lindra, mjukgöra och skydda huden
 • hotspots
 • undvika att djuren slickar på granulom
 • grova hudförhållanden
 • klia
 • smärta
 • hudirritation
 • hudutslag
 • minska kliande vid svampinfektion
 • pyodermi
 • ytliga sår (skavsår etc.) eller när suturering inte är möjlig

Topazin Pet Gel är resultatet av 10 års forskning vid ett stort amerikanskt universitet. Efter försök med över 130 kombinationer av zinkjoner med aminosyror fann man ett fåtal utvalda som ökade zinkbiotillgängligheten. Aminosyrorna (L-lysin och taurin) och zink bildar en komplex bindning som hämmar utfällningen av zink i det neutrala pH-området (6,8 – 7,2).

Zink är ett väsentligt spårämne och är en komponent i cirka 300 metalloenzymsystem. Många av dessa enzymer spelar nyckelroller vid ommodellering av extracellulär matrix, sårläkning, bindvävsreparation, inflammation och cellproliferation.

Aminosyrorna som används är L-lysin och taurin. L-lysin är involverat i kollagen tvärbindning, har använts i herpesterapi och hjälper till med bildandet av antikroppar. Taurin, en svavelaminosyra, spelar en viktig roll för att upprätthålla zinknivåerna i serum. Det har visat sig att när lösningar eller salvor innehåller zinkglukonat och aminosyror, transporteras zink lätt över plasmamembran. Det är väl etablerat att endast normala zinktillräckliga celler spelar en nyckelroll i kroppens fysiologiska och biokemiska funktioner.

SÄKER FÖR HUNDAR, KATTER,  SMÅ PÄLSAR OCH EXOTIK

Topazin Pet Gel är indicerat för lokal användning som ett hjälpmedel vid hantering av ytliga skrubbsår, sår, råhet och andra hudåkommor. Topazin Gel kan användas för att lindra klåda och andra irritationer och minska överdriven slickning eller repor. Ett naturligt komplement till steroider och antibiotika.

Tekniskt sett är Topazin Pet  Gel zink i biotillgänglig form. Veterinärmedicinska och medicinska tidskrifter erbjuder betydande dokumentation om att zink har använts från antiken till nutid för dess anti-klåda och sårläkande fördelar. Calamine lotion, modern medicins mest populära anti-klåda, är zinkbaserad. Zinkoxid, en mycket populär hudläkare och -skyddare, är givetvis zinkbaserad, men är endast 20% biotillgänglig och inte vattenlöslig.

Funktioner och Fördelar: förhindrar att djuret slickar eller kliar sig för mycket

 • torkar inte ut huden
 • skorpar inte såret
 • främjar frisk hud
 • begränsar ärrbildning
 • hudvänligt pH – svider inte
 • kan användas ensamt eller i kombination med receptbelagd medicin
Instruktion:
Applicera produkten direkt från flaskan på ett väl rengjordt, torrt sår 2  gånger om dagen. Täck med bandage om så önskas.
Rådfråga alltid din veterinär om du är osäker och om ingen förbättring är synlig efter 7 dagar.
Lämplig för hundar, katter, hästar och gnagare.

Topazin Pet är en naturlig och säker hudvårdsgel – lämplig för alla husdjur. Denna närande gel är idealisk för att lindra, mjukgöra och skydda huden
Topazin millpledge

 • hotspots
 • undvika att djuren slickar på granulom
 • grova hudförhållanden
 • klia
 • smärta
 • hudirritation
 • hudutslag
 • fluglarver
 • pyodermi
 • ytliga sår (skavsår etc.) eller när suturering inte är möjlig

INGREDIENSER:

 • Destillerat vatten
 • Glycerin
 • Zinkglukonat
 • Taurin
 • Metylparaben
 • Propylparaben
 • Var och en av de andra komponenterna är närvarande i mindre än 1 % koncentration (0,1 % koncentration
  för potentiella cancerframkallande ämnen, reproduktionstoxiner, luftvägssensibilisatorer och mutagener)

Topazin Pet Gel is the result of 10 years of research at a major U.S. university. After trials with over 130 combinations of zinc ion with amino acids, a select few were found that increased the zinc bioavailability. The amino acids (L-lysine and taurine) and zinc form a complex bond that inhibits the precipitation of zinc in the neutral pH (6.8 – 7.2) range.

Zinc is an essential trace element and is a component of about 300 metalloenzyme systems. Many of these enzymes play key roles in extracellular matrix re-modelling, wound healing, connective tissue repair, inflammation and cell proliferation.

The amino acids utilised are L-lysine and taurine. L-lysine is involved in collagen cross-linking, has been used in herpes therapy and helps with the formation of antibodies. Taurine, a sulphur amino acid, plays an essential role in maintaining zinc levels in serum. It has been shown that when solutions or ointments contain zinc gluconate and amino acids, zinc is easily transported across plasma membranes. It is well established that only normal zinc-sufficient cells play a key role in physiological and biochemical functions of the body.

SAFE FOR DOGS, CATS,  SMALL FURRIES & EXOTICS

Topazin Pet Gel is indicated for topical use as an aid in the management of superficial abrasions, sores, rawness and other skin conditions. Topazin Gel can be used to soothe itching and other irritations and reduce excessive licking or scratching. A natural adjunct to steroids and antibiotics.

Technically Topazin Pet  Gel is zinc in bioavailable form. Veterinary and medical journals offer substantial documentation that zinc has been used from antiquity to the present for its anti-pruritic and wound healing benefits. Calamine lotion, modern medicine’s most popular anti-pruritic, is zinc based. Zinc oxide, a very popular skin healer and protector, is of course zinc-based, but is only 20% bioavailable and not water soluble.

Features:

 • Soothes and relieves itching and soreness – More comfort for you patient.
 • Reduces excessive licking and scratching – Aids healing process.
 • May be used independently or alongside conventional prescribed products – Can be used as an adjunct to steroids and antibiotics.
 • Promotes a healthy skin – does not leave the skin dry, flaky or oily.
 • Tissue friendly PH – No Sting.
 • Gel formulation – instantly cools on contact.

IDEAL FOR:

 • CLIPPER RASH
 • LICK GRANULOMAS
 • FLY STRIKE
 • PYODERMA
 • HOT SPOTS

Perfect for small furries and exotics!

 

This product is safe for all mammals, birds and reptiles and the client applying it. Zinc gluconate and amino acids taurine and L-lysine, have wide margins of safety. Ingested amounts are below nutritional RDAs (required daily allowances).

INGREDIENTS:
Distilled Water
Glycerin
Zinc Gluconate
Taurine
Methylparaben
Propylparaben
Each of the other components is present in less than 1 percent concentration (0.1% concentration
for potential carcinogens, reproductive toxins, respiratory tract sensitizers, and mutagens)

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Topazin Pet Gel från Millpledge UK, 60ml sårbehandling till hund, katt, kanin, reptiler”

Du kanske också gillar …