Puppystim (förstahjälpen boost med colostrum till nyfödda valpar)

Puppystim (förstahjälpen boost med colostrum till nyfödda valpar)

279 kr899 kr

PuppyStim från Millpledge UK.  puppyboost som ochså innehåller Colostrum
Råmjölk, probiotika och energi för att stimulera svaga, underviktiga eller sviktande valpar.

 

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Idealisk för uppfödare och veterinärer. Puppystim™ är ett unikt näringstillskott rikt på probiotika och råmjölk som ger en lättillgänglig energikälla för att stimulera små, svaga, underviktiga nyfödda eller sviktande valpar.

 • PUPPYSTIM™ kan användas i fall av valpar som sviktar. Detta konstateras vanligtvis inom 2-3 dagar efter födseln. Valpen kanske inte är lika aktiv eller ätar lika bra som kullkompisar.
 • Den kan också användas till valpar när tikmamman har dött under födseln. I detta fall ska den användas tillsammans med en förberedande valpmjölk som en del av handuppfödningsprotokollet. Använd som för nyfödd.
 • Kan användas till valpar som har blivit övergivna.
 • Användbar för valpar som har fötts med kejsarsnitt för att ge dem en inledande kickstart eftersom tikmamman kommer att återhämta sig från narkos, och det kan bli en fördröjning i amningen vilket kan leda till en försening av tillgången till råmjölk.
 • Idealisk för uppfödare.

Funktioner:

 • Puppystim är en välsmakande oral pasta – för enkel administrering.
 • Innehåller ett godkänt probiotikum för användning hos katter och hundar – kan hjälpa till att kolonisera tarmen och utesluta överväxt av potentiella patogena bakterier.
 • Har ett komplext vitaminpaket och essentiellt mineraljärn i en biotillgänglig form – kan förbättra en valps tidiga tillstånd och motståndskraft mot stress.
 • Justerbar ring på sprutkolven med 1 ml gradering – ger exakta matningsmängder.
 • Tillhandahåller kompletterande eller ersättningsråmjölk efter behov – Immunglobuliner som finns i råmjölken är viktiga komponenter i det adaptiva immunsystemet och de hjälper till att minska risken för att djuret får infektionssjukdomar.

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER – LÄS ALLA STEG INNAN ANVÄNDNING!

Puppystim™ rekommenderas INTE att ges direkt från sprutan på tungan. Puppystim™ kan ges från ditt lillfinger eller en alternativ kontrollerad metod för att undvika eventuell aspiration till luftvägarna.

För att säkerställa korrekt dos, vrid ratten nedåt kolven till önskad mängd. Ge 1 ml (1 gradering) mängd så snart som möjligt efter födseln och upprepa 5 timmar senare, upprepa igen på andra dagen. Om valparna inte återhämtat sig efter 2-3 dagar, ges 2 ml (2 graderingar) upprepade gånger i 2-3 dagar.

valpboost - puppystim - puppyboost

puppystim puppyboost

 

Råmjölk 5 %
CYLACTIN 3 x 106 CFU/g Medelkedjiga triglycerider 43,5%
Glukossirap 22,3 %
Vatten 13,51 %
Hydrolyserad jäst 10%
Ricinolja 8%
Råmjölk 5 %
Växtextrakt 1,06 %
Xantumgummi 0,95 %
Sorbinsyra 0,3 %
Vitaminer 0,16%
Smakämnen 0,17%
Antioxidanter 0,02%

Fråga: Vilken typ av råmjölk används i PUPPYSTIM™?
Svar: En certifierad BSE-fri källa från nötkreatur (ko).

Fråga: Vilken stam av Enterococcus Faecium används i PUPPYSTIM™?
Svar: Enterococcus Faecium NCIMB 10415. Denna stam är en godkänd fodertillsats för mikroorganismer för användning hos katter och hundar.

Fråga: Kan PUPPYSTIM™ användas tillsammans med antibiotika och annan medicin?
Svar: Ja, PUPPYSTIM™ är säkert att använda tillsammans med andra läkemedel.

Fråga: Kan PUPPYSTIM™ ges till kattungar och vice versa?
Svar: Ja, men vi rekommenderar att du ger valpar PUPPYSTIM™ och kattungar KITTYSTIM™ eftersom smakerna är inriktade på arten.

Fråga: Hur många valpar kommer jag att kunna administrera med en spruta?
Svar: Nyfödd – upp till 5 valpar. Misslyckas med att trivas – 2 valpar.

Fråga: När den öppnats, vad är hållbarheten för PUPPYSTIM™?
Svar: 3 månader.

Description:

Ideal for breeders and vets. Puppystim™ is a unique probiotic and colostrum rich nutritional supplement providing a readily available source of energy to stimulate small, weak, underweight newborn or failing puppies.

 • PUPPYSTIM™ can be used in cases of puppies that are failing to thrive. This is usually established within 2-3 days of birth. The puppy may not be as active, or feeding as well as litter mates.
 • It can also be used for puppies when the Dam has died during birth. In this case it should be used alongside a preparatory puppy milk as part of the hand rearing protocol. Use as for newborn.
 • Could be used in puppies that have been abandoned.
 • Useful in puppies that have been delivered by caesarean section to give them an initial kick-start as the Dam will be recovering from general anaesthetic, and there may be a delay in suckling which could lead to a delay in access to colostrum.
 • Ideal for breeders.

Features:

 • Presented as a palatable oral paste – for easy administration.
 • Contains an approved probiotic for use in cats & dogs – may help to colonise the gut and exclude overgrowth of potential pathogenic bacteria.
 • Has a complex vitamin package and essential mineral Iron in a bio-available form – may improve a puppy’s early condition and resistance to stress.
 • Adjustable ring on syringe piston with 1ml graduations – offering accurate feeding amounts.
 • Provides supplementary or replacement colostrum as required – Immunoglobulins contained within the colostrum are major components of the adaptive immune system and their inclusion helps reduce the risk of the animal contracting infectious diseases.

  USAGE INSTRUCTIONS – READ ALL STEPS BEFORE USE!
  Puppystim™ is NOT recommended to be administered directly from the syringe over the tongue. Puppystim™ can be offered from your little finger or an alternative controlled method to avoid possible aspiration to the airway.
  To ensure accurate administration, rotate the dial down the plunger to the desired amount.

  Give 1ml (1 graduation) amount as soon as possible after birth and repeat 5 hours later, repeat again on second day. If failing to thrive after 2-3 days, administer 2ml (2 graduations) repeating for 2-3 days.

antal paket

1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Puppystim (förstahjälpen boost med colostrum till nyfödda valpar)”

Du kanske också gillar …